Podstawa programowa

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godz. 8.00 – 13.00

W ramach podstawy programowej oferujemy zajęcia:

 • kształtujące umiejętności samoobsługowe i zdrowotne;
 • rozwijające inteligencję emocjonalną;
 • wspomagające rozwój mowy;
 • muzyczno-taneczne;
 • rytmiczne z wykwalifikowanym nauczycielem rytmiki;
 • z zakresu edukacji matematycznej, logicznego myślenia, kodowania i programowania;
 • kształtujące gotowość do nauki czytania i pisania;
 • z języka angielskiego prowadzone przez nauczyciela z kwalifikacjami do prowadzenia tych zajęć;
 • plastyczne i teatralne;
 • wspomagające rozwój przedsiębiorczości i preorientacji zawodowej;
 • gimnastyczne z elementami korektywy.

W bieżącym roku szkolnym pracujemy w oparciu o najnowszy cykl edukacyjny wydawnictwa WSiP Planeta dzieci.

Planeta dzieci to wyjątkowe miejsce dla wszystkich, dla których ważne są prawda, dobro, piękno, szacunek do ludzi i przyrody oraz idee kształtujące pozytywny stosunek do świata. Wartości, które łączą ludzi, tworzą najlepsze środowisko do wszechstronnego i kreatywnego rozwoju, dają dobry start w dorosłe życie. Zapraszamy do udziału w niezwykłej przygodzie, która zaczyna się w przedszkolu:

 • wychowanie w duchu wartości,
 • nowoczesna odsłona Metody Dobrego Startu,
 • atrakcyjne zabawy z kodowaniem,
 • przestrzeń nowych możliwości dzięki materiałom multimedialnym i aplikacji Multiplaneta.

Powyższy cykl pakietów bazuje na programie „Prawda, dobro, piękno w świecie wartości.”

Program zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. W programie zostały podane przykładowe treści edukacyjne związane z wychowaniem przez wartości.
Program uwzględnia pracę w grupach zróżnicowanych wiekowo, omawia także zagadnienia związane z indywidualizacją nauczania oraz organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W publikacji są opisane narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej i wskazówki dotyczące prowadzenia obserwacji pedagogicznych.

Komentowanie jest wyłączone.