Ramowy plan dnia

  • 6:30 – 8:40 Schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne według zainteresowań: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Zabawy i ćwiczenia integrujące grupę oraz wspierające rozwój. Zabawy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci. Poranna gimnastyka. Zabawy muzyczno-ruchowe. Ćwiczenia logopedyczne. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Czynności samoobsługowe przed śniadaniem – kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych.

  • 8:40 – 9:20 Śniadanie

Wyrabianie nawyku właściwego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole, pogadanki na temat zdrowego odżywiania się. Pełnienie dyżurów podczas śniadania.

  • 9:20 -11:40 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego

Zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranych programów, rytmika, język angielski. Uroczystości przedszkolne i przygotowanie do nich. Działania twórcze. Zabawy swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych. Czynności porządkowe, czynności samoobsługowe przed posiłkiem – kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych.

  • 11:40 – 12:20 Obiad (zupa + II danie) 

Kształtowanie u dzieci nawyków zdrowotnych, zachęcanie do próbowania nowych potraw. Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Utrwalanie zasad savoir vivre podczas spożywania posiłku. Pełnienie dyżurów podczas obiadu.

  • 12:20–13:00 Odpoczynek poobiedni

Relaks przy muzyce, słuchanie opowiadań z literatury dziecięcej, słuchanie muzyki, zabawy relaksacyjne: bajkoterapia, muzykoterapia. Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela w wybranych kącikach aktywności dziecięcej. Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, zabawy terenowe.

  • 13:00 – 14:40 Zajęcia dodatkowe

Balet, Judo, Taniec, Angielski, Przedszkole i Piłka, Warsztaty Plastyczne – wg harmonogramu. Czynności porządkowe i samoobsługowe przed podwieczorkiem – kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych.

  • 14:40 – 15:20 Podwieczorek

Utrwalanie zasad savoir vivre podczas spożywania posiłku. Zachęcanie do próbowania nowych potraw. Pełnienie dyżurów podczas podwieczorku.

  • 15:20 – 16:30 Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności

Zabawy ruchowe, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia logopedyczne, praca wyrównawcza, praca w małych zespołach i indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

  • 16:30 – 17:30 Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

Szczegółowe harmonogramy zajęć zamieszczone są w Strefie Rodzica !

Komentowanie jest wyłączone.